W dniach 4 i 5 marca miał miejsce pierwszy wyjazd Naszych studentów w ramach projektu "Granice Spotkań".Wyjazd ten został zorganizowany przez Sekjcę Antropologii KNHS UJ. W czasie tego wyjazdu uczestnicy mieli okazję zapoznać się z zasobami i sposobem pracy Oddziału w Nowym Sączu Archiwum Narodowego w Krakowie. 
Następnie uczestnicy wzięli udział w spacerze historycznym po Nowym Sączu będąc oprowadzanym przez przewodników. Pod koniec dnia Kołowicze byli świadkami dyskusji pomiędzy sądeckimi historykami, a tematem była historia i dziedzictwo Sądecczyzny jako pogranicza. Zapis z tej dyskusji jest dostępny na stronie Facebookowej Sekcji Antropologii.
Drugi dzień wyjazdu owocował poznaniem dawnej wielokulturowości sądeckiej wsi dzięki wizycie w Sądeckim Parku Etnograficznym wśród padającego śniegu. Dzięki takiemu doświadczeniu możliwe jest poznanie jak bardzo potrafi być zróżnicowana nasza Ojczyzna, której kultura była przez setki lat tworzona przez wiele różnych narodowości oraz wyznań. 
Po powrocie do Krakowa wielu uczestników wyjazdu nie może się doczekać następnego. Zbliża się on wielkimi krokami, gdyż już 25 marca studenci zawitają na Ziemię Cieszyńską.