Dnia 7 marca ukazał się najnowszy numer SH. Jest to wyjątkowy numer co zostało ujęte w jego nowej szacie graficznej. W tym roku właśnie przypada już 15 rocznica założenia naszego czasopisma. W tym miejscu chcielibyśmy podziękować wszystkim autorom, recenzentom, członkom redakcji, którzy przyczyniali się lub przyczyniają do tego, że Societas Historicorum funkcjonuje i nadal prężnie się rozwija. Dziękujemy wam wszystkim z całego serca !
W najnowszym numerze znajdziecie m.in. :
- Apel redakcji i KNHS odnośnie pomocy Ukrainie.
- M. Malata, Przebieg pierwszych miesięcy wojny domowej w 1642 roku na terenie Yorkshire.
- F. Viscardi, Powstanie listopadowe w publicystyce i literaturze polskiej drugiej połowy XIX i pierwszej połowy XX wieku.
- S. Głąb, Luzotropikalizm wobec portugalskiej doktryny kolonialnej lat 30. i 40. XX wieku.
- A. Świerbutowski, Gorące lato 1944 roku. Pierwsze dni i tygodnie formowania się władzy komunistycznej w Polsce na wybranych przykładach.
- D. Michniak, Powojenna koncepcja powiatu tatrzańskiego i jego współczesna heraldyka samorządowa