Jak co roku Społeczność Akademicka Uniwersytetu Jagiellońskiego brała udział w obchodach Akademickiego Dnia Pamięci. Jest to upamietnienie dnia 6 listopada 1939 kiedy w wyniku podstępnych działań Gestapo zostało aresztowanych 183 krakowskich profesorów i nauczycieli akademickich, w tym 155 pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy następnie zostali wywiezieni do niemieckich obozów koncentracyjnych, gdzie kilkunastu z nich zmarło. 

W obchodach tych brali tradycyjnie również udział członkowie Koła Naukowego Historyków Studentów  wraz z Zarządem. Członkowie Koła wraz z pracownikami Naszego Instytutu złożyli wieńce oraz znicze na grobach profesorów Naszego Instytutu oraz wysłuchali kilka ciepłych zdań o zmarłych profesorach.

Po zakończeniu już oficjalnych obchodów chętni Kołowicze wzięli udział w spacerze po Cmentarzu Rakowickim, podczas którego prof. Zenon Piech wygłosił wykład na temat starej sztuki cmentarnej. 

Dziękujemy bardzo wszystkim za przybycie.