X Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa Historyków Nowożytników "Reformacja i konfesjonalizacja w nowożytnej Europie. Wpływ przemian wyznaniowych na politykę, społeczeństwo i sztukę"

 

Zdjęcie użytkownika Reformacja i konfesjonalizacja w nowożytnej Europie.

Sekcja Historii Nowożytnej KNHS UJ

ma zaszczyt zaprosić na

X Międzynarodową Studencką Konferencję Naukową Historyków Nowożytników, organizowaną przez KNHS UJ i KNSHS UJ w dniach 30 XI - 2 XII 2017 r. w Krakowie.

Przedmiotem obrad tegorocznej konferencji będą przemiany wyznaniowe w Europie nowożytnej, określane jako reformacja, reforma katolicka czy konfesjonalizacja, i ich oddziaływanie na stosunki polityczne, społeczeństwo oraz sztukę. Chcielibyśmy przyjrzeć się, jak przebiegały procesy kształtowania się nowych wspólnot wyznaniowych i reformowania Kościoła katolickiego na poziomie doktrynalno-instytucjonalnym oraz w jakim stopniu przekładały się na funkcjonowanie różnych państw, społeczności i pojedynczych osób, splatając się z innymi przeobrażeniami politycznymi, społecznymi, kulturalnymi czy mentalnymi.
Chcemy, żeby konferencja miała charakter interdyscyplinarny, dlatego też zachęcamy do przesyłania zgłoszeń, które będą przybliżać szeroki krąg zagadnień związanych z tematyką konferencji. Proponujemy rozważenie problemów takich jak: źródła reformacji, organizacja i funkcjonowanie nowych wspólnot wyznaniowych, działania kontrreformacyjne Kościoła katolickiego, relacje, polemiki i konflikty międzywyznaniowe, prześladowania religijne, propaganda religijna, związki przemian wyznaniowych z humanizmem, renesansem i barokiem, mecenat artystyczny w zakresie sztuki sakralnej, przemiany ikonografii sakralnej, nowa sztuka w służbie liturgii.
Pożądana będzie również dyskusja nad pojęciami odnoszącymi się do nowożytnych przemian wyznaniowych w starszych i nowszych badaniach oraz perspektywami badawczymi, które wciąż niosą.

Do udziału w obradach konferencji zachęcamy doktorantów, studentów historii, historii sztuki, muzykologii, religioznawstwa oraz wszystkich zainteresowanych wymienionymi zagadnieniami.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 22 października 2017 r. (niedziela).

W programie konferencji przewidziany jest panel dyskusyjny z udziałem uczonych oraz pokaz archiwalno-biblioteczny. Planowane jest również wydanie publikacji pokonferencyjnej w serii "Nowożytnicze Zeszyty Historyczne" wydawanej przez KNHS UJ.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać pod linkiem:

[PL] https://drive.google.com/open?id=0B1Ka9Un6OZDMTVRMUDdzZkVwUVU

[ENG] https://drive.google.com/open?id=0B1Ka9Un6OZDMUV8xSnRnOXF2SUE

[РУС] https://drive.google.com/open?id=0B1Ka9Un6OZDMYnBCN25WUjlHRTA

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres mailowy:
sekcja.nowozytna.knhsuj@gmail.com

Data opublikowania: 16.01.2015
Osoba publikująca: Justyna Gałuszka