O nas O nas

 • Koło Naukowe Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego (KNHS UJ) - założone w 1892 r., jest niezależną, apolityczną korporacją studencką o charakterze naukowym działającą pod patronatem JM Rektora.

 • Rada Kół Naukowych - to instytucja zajmująca się naukowymi aspiracjami studentów, w ramach której KNHS UJ prowadzi swoją działalność (to Rada finansuje imprezy organizowane przez koła).

 • Walne Zgromadzenie - jest najwyższą władzą, wybiera corocznie władze Koła: prezesa, komisję rewizyjną, przewodniczącego sądu koleżeńskiego.

 • Prezes - jest reprezentantem Koła na zewnątrz, zwołuje i prowadzi obrady Zarządu, wśród prezesów Koła znaleźli się tak wybitni historycy jak Wacław Sobieski, Stanisław Kutrzeba, Oskar Halecki, Józef Feldmann, Kazimierz Piwarski i inni.

 • Statut KNHS UJ - uchwalony 8 grudnia 2009 roku (poprzednie pochodziły z 2002 i 1991 roku).

 • Członkowie - członkiem Koła może zostać każdy student po opłaceniu składki, obecnie do Koła należy ponad 190 osób.

 • Składka członkowska - wynosi 10 zł rocznie.

 • Kurator - sprawuje opiekę nad Kołem, od 2009r. jest nim prof. dr hab. Zenon Piech.

 • Tablica informacyjna - to bardzo ważny przedmiot, na którym ogłaszane są wszystkie imprezy firmowane przez KNHS, znajduje się ona na półpiętrze Instytutu Historii.

 • Lokal Koła - ulokowany jest w piwnicach Collegium Witkowskiego, to tutaj zbierają się członkowie Koła, odbywają się wspólne zebrania, to tu każdy student może spędzić wolne chwile pomiędzy zajęciami.

 • Sekcje tematyczne - w chwili obecnej aktywnie funkcjonuje w Kole kilkanaście sekcji. Ich praca koncentruje się tradycyjnie na przygotowywaniu i dyskusji nad pracami ich członków, organizowaniu objazdów, zwiedzania wystaw czy spotkań z zaproszonymi gośćmi.

 • Objazdy naukowe - wyjazdy krajoznawcze po ciekawych historycznie i wartościowych dydaktyczne regionach Polski i Europy, zawsze z udziałem pracowników naukowych naszego Instytutu. Objazdy to jedna z najpopularniejszych imprez przygotowywanych prze Koło. Udział w nich (jaki i udział w sesjach, zjazdach czy konferencjach z własnym referatem) jest premiowany punktami w systemie studiów.

 • Zjazdy i sesje - Koło organizuje bądź umożliwia udział w rozmaitych studenckich sesjach naukowych krajowych i zagranicznych; rokrocznie organizowane są Ogólnopolskie Zjazdy Studentów Historyków - dwukrotnie dotąd w Krakowie.

 • Opłatek Historyka - spotkanie świąteczno-noworoczne seniorów, obecnych pracowników naukowych oraz studentów historii i wszystkich sympatyków Koła.

 • Herbatka Historyka - wieczór z zaproszonym gościem najczęściej zawodowym historykiem. Ze zrozumiałych względów największą popularnością cieszą się spotkania z emerytowanymi pracownikami Instytutu Historii oraz historykami spoza Krakowa.

 • Bal Historyka - tradycyjny karnawałowy bal (obowiązują stroje z minionych epok). Wraz ze wspólnymi Andrzejkami, ogniskami i podobnymi imprezami stanowi drugie oblicze Koła (tzw. towarzyskie).

 • Internet - dostępny dla każdego członka KNHS w naszym lokalu.