Nowości Nowości

Koło naukowe historyków posiada bibliotekę zaopatrzoną w kilka tysięcy książek udostępnianych wszystkim członkom koła. Można w niej znaleźć niemal wszystko: zaczynając od aktualnie obowiązujących podręczników i publikacji z niemal każdej dziedziny historii kończąc na  licznych zbiorach książek obcojęzycznych. Najstarsze pozycje pochodzą z pierwszej połowy XVIII w. ale biblioteka posiada również wiele najnowszych publikacji w które jest regularnie zaopatrywana. Aktualnie tworzony jest od podstaw katalog w wersji elektronicznej, który ułatwi zarówno wypożyczającym jak i kolejnym bibliotekarzom łatwiejsze korzystanie z kołowych zbiorów. Wszystkich chętnych do zaangażowania się w tym przedsięwzięciu serdecznie zapraszamy.


Oto lista ostatnich nabytków biblioteki:

  1. Chaberek Michał, Kościół a ewolucja, Warszawa 2012 r.

  2. Dźwigała Bartłomiej, Wojna Królestwa Jerozolimskiego z Egiptem FatymidzkimAskalon-Ramla 1099 – 1105, Oświęcim 2013.

  3. Franaszek Piotr, „Jagiellończyk". Działania Służb Bezpieczeństwa wobec Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach osiemdziesiątych XX w., Kraków 2012.

  4. Kessler Leo, Operacja Leopard. Gorzkie zwycięstwo, Warszawa 2012.

  5. Kołakowski Piotr, Czas próby. Polski wywiad wojskowy wobec groźby wybuchu wojny w 1939 r., Warszawa 2012.

  6. Nowak Andrzej, Strachy i lachy. Przemiany polskiej pamięci 1982 –2005, Kraków 2012.

  7. Olbrycht Marek Jan, Imperium Parthicum, Kraków 2013.

  8. Poleski Jacek, Małopolska w IV-X wieku. Studium archeologiczne, Kraków 2013.

  9. Skowron Ryszard, PAX i MARS. Polsko-hiszpańskie relacje polityczne 1632 – 1648, Kraków 2013.

  10. Sanojca Karol, Relacje polsko-ukraińskie w szkolnictwie państwowym południowo-wschodnich województw II Rzeczpospolitej, Kraków 2013 r.