Publikacje KNHS UJ

Recenzent i opieka naukowa:
dr hab. Zdzisław Zblewski

Redaktor tomu:
Justyna Gałuszka

Korekta:
Natalia Krzak
Maciej Pajor
Aleksandra Sroka
Karolina Trybek
Patrycja Wiencierz
Kamil Zubek

Redakcja techniczna:
Paulina Głuszek

Skład i projekt okładki:
Artur Wójcik

Kraków 2014

Spis treści.