Regulamin Biblioteki KNHS UJ Regulamin Biblioteki KNHS UJ

Regulamin obowiązuje od dnia 12 XII 2007 r. 

  1. Do korzystania z Biblioteki KNHS UJ są uprawnieni wyłącznie studenci będący członkami KNHS UJ. 

  2. Jednorazowo można wypożyczyć nie więcej niż 4 pozycje – książki lub czasopisma. 

  3. Wypożyczone pozycje należy zwracać po upływie 1 miesiąca, istnieje jednak możliwość przedłużenia terminu wypożyczenia pozycji, za zgodą bibliotekarza. Prolongaty takowej można dokonać trzykrotnie, za każdym razem należy okazać wypożyczoną pozycję.

  4. Zwrot wypożyczonych pozycji powinien być dokonywany przed 15 czerwca każdego roku akademickiego, w przeciwnym razie poinformowany zostanie sekretariat w którym student – członek KNHS UJ składa indeks. 

  5. Niezwrócenie wypożyczonych pozycji w terminie wiąże się z brakiem możliwości zapisu do KNHS UJ na następny rok akademicki oraz może spowodować publiczne ogłoszenie nazwiska przetrzymującego w celu przypomnienia o konieczności zwrotu posiadanych pozycji. 

  6. W razie zniszczenia lub zgubienia wypożyczonej pozycji wypożyczający winien zakupić dla Biblioteki KNHS UJ daną pozycję dowolnego wydania albo jeśli zgubiona pozycja była szczególnie cenna (wydanie zabytkowe, niskonakładowe, albumowe, zawierające autograf autora) opłatę równą kwocie 10-krotnie przekraczającej antykwaryczną wartość książki. 

  7. Wypożyczanie odbywa się w godzinach dyżurów bibliotekarza. 

  8. Zasób Biblioteki jest własnością KNHS UJ. 

  9. Wypożycza się wyłącznie pozycje wydane po 1945 roku. Natomiast pozycje z lat 1914 –1945 będą wypożyczane tylko jeśli są w dobrym stanie fizycznym. Pozycji z lat 1801 – 1914 nie wypożycza się, istnieje jednak możliwość fotografowania ich w lokalu KNHS UJ.