Sekcje

w Kole działa 18 takich sekcji, w których każdy student może znaleźć coś dla siebie. Część z nich to sekcje epokowe:

 • Sekcja Historii Starożytnej i Bizantyńskiej: przewodniczący Antoni Czachor  (czachor.antoni@gmail.com )

 • Sekcja Mediewistyczna: przewodniczący Arkadiusz Siwko

 • Sekcja Historii Nowożytnej: przewodniczący Patryk Kuc 

 • Sekcja Historii XIX wieku: przewodniczący Aleksander Baczkowski (aleksanderbaczkowski@gmail.com)

 • Sekcja Historii Najnowszej: przewodnicząca Karolina Maśnica

 

Zaś część to sekcje terytorialne:

 • Sekcja Miłośników Miasta Krakowa: przewodniczący Adrian Ryfka

 • Sekcja Historii Orientu: przewodnicząca Katarzyna Mazurek (katmaz95@gmail.com)

 • Sekcja Historii Regionalnej: przewodnicząca Dominika Sikoń 

 

Istnieją także sekcje zajmujące się konkretnymi działami historii takie jak:

 • Sekcja Historii Wojen i Wojskowości: przewodniczący Adrian Janica (janica.adrian@gmail.com)

 • Sekcja Historii Społeczno-Gospodarczej: przewodniczący Michał Majer (m.majer3@wp.pl)

 • Sekcja  Nauk Pomocniczych Historii: przewodnicząca Karolina Wierzba

 • Sekcja  Historii Sportu: przewodniczący Marek Biernat (mmbiernat@o2.pl) 

 • Sekcja  Archiwistyki: przewodnicząca Iga Okulska (iga.okulska@onet.eu)

 • Sekcja Antropologii Historycznej: przewodnicząca Kinga Tyras 

 • Sekcja Dziejów Myśli Politycznej: przewodniczący Szymon Orzoł (szymon.orzol@wp.pl)

 • Sekcja Rekonstrukcji Historycznej: przewodniczący Bartosz Rycerz (bartek.rycerz@gmail.com)

 • Sekcja Pieśni Historycznej: przewodniczący Łukasz Więcek (lkwiecek@gmail.com)

 • Sekcja Gier Historycznych: przewodniczący Wojciech Kubala