Dzięki Naszym kochanym Kołowiczom Święta Bożego Narodzenia były również radosne nie tylko dla nich samych w rodzinnym gronie, ale również dla dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej "Parkowa". Koło przed świętami zorganizowało zbiórkę na prezenty dla dzieci oraz na artykuły codziennej potrzeby. Dzięki tej zbiórce zebrano prawie 400 złoty. Szczególne podziękowania należą się Annie Michalskiej, która zrealizowała całe to wspaniałe przedsięwzięcie.